Rabu, 03 Desember 2014

yang sesuai dan tidak sesuai dengan PancasilaYang Sesuai dengan Sila dalam Pancasila
http://2.bp.blogspot.com/-9O4S2EXCPVA/U41Mg9Q9CFI/AAAAAAAAVH4/WRq96dDUgzY/s1600/2-sila-pertama.jpgSILA ke 1 Ketuhanan Yang Maha Esa

Arti Sila Ketuhanan yang Maha ESA
Sila pertama dari Pancasila Dasar Negara NKRI adalah Ketahuan Yang Maha Esa. Kalimat pada sila pertama ini tidak lain menggunakan istilah dalam bahasa Sansekerta ataupun bahasa Pali. Banyak diantara kita yang salah paham mengartikan makna dari sila pertama ini. Baik dari sekolah dasar sampai sekolah menengah umum kita diajarkan bahwa arti dari Ketahuan Yang Maha Esa adalah Tuhan Yang Satu, atau Tuhan yang jumlahnya satu. Jika kita membahasnya dalam bahasa Sansekerta ataupun Pali, Ketahuan Yang Maha Esa bukanlah Tuhan yang bermakna satu.
Sila ke 2 Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
http://1.bp.blogspot.com/_YOCglG4WsPo/TUTWLzFrT4I/AAAAAAAAABQ/3iY9c7bknUI/s1600/2.bmp
Arti Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab

Kemanusiaan yang berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang paling sempurna dari makhluk – makhluk yang diciptakan oleh Tuhan  Yang Maha Esa. Yang membedakan manusia dengan yang lainya adalah manusia dibekali akal dan pikiran untuk melakukan segala kegiatan. Oleh karena itulah manusia menjadi makhluk yang paling sempurna dari semua makhluk cipaanNya. Kata adil memiliki arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas ukuran / norma-norma yang obyektif, dan tidak subyektif, sehingga tidak sewenang-wenang.
Kata beradab berasal dari kata adab, yang memiliki arti budaya. Jadi adab mengandung arti berbudaya, yaitu sikap hidup, keputusan dan tindakan yang selalu dilandasi oleh nilai-nilai budaya, terutama norma – norma sosial dan kesusilaan / moral yang ada di masyarakat.
SILA ke 3 Persatuan Indonesia
http://secangkirkatakita.files.wordpress.com/2014/01/cultural_diversity_by_bluebag1.jpg
Pada pembukaan UUD 1945 ada bagian yang menuliskan “perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur ”. Sudah sangat jelas bahwa dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan Persatuan Indonesia sangat penting untuk menentukan keberhasilan rakyat indonesia. Persatuan adalah syarat mutlak keberhasilan untuk membangun suatu negara. Bahkan setelah merdeka pun, persatuan harus selalu dipupuk agar tercapai tujuan bersama rakyat indonesia. Oleh kerena itu pengertian Persatuan Indonesia sebagai hasil yaitu dalam wujud persatuan wilayah, bangsa, dan susunan negara, namun juga bersifat dinamis yaitu harus senantiasa dipelihara, dipupuk, dan dikembangkan.

SILA ke 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebikjasanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR8NtknwDIyBEXscxXdaKuzNs88kQktYV-FhCfpPEI6_tRCZgMM
arti dan makna Sila ke 4 yang akan kita bahas sebagai berikut :
1.       Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Secara sederhana, demokrasi yang melibatkan segenap bangsa dalam pemerintahan baik yang tergabung dalam pemerintahan dan kemudian adalah peran rakyat yang diutamakan.
2.    Pemusyawaratan. Artinya mengusahakan putusan secara bulat, dan sesudah itu diadakan tindakan bersama. Disini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan keputusan secara bulat. Bulat yang dimaksud adalah hasil yang mufakat, artinya keputusan itu diambil dengan kesepakatan bersama. Dengan demikian berarti bahwa penentu demokrasi yang berdasarkan pancasila adalah kebulatan mufakat sebagai hasil kebikjasanaan.Oleh karena itu kita ingin memperoleh hasil yang sebaik-baiknya didalam kehidupan bermasyarakat, maka hasil kebikjasanaan itu harus merupakan suatu nilai yang ditempatkan lebih dahulu.

SILA Ke 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

http://media.viva.co.id/thumbs2/2010/08/03/93838_warga-miskin-berebut-mendapatkan-paket-sembako-murah-_663_382.jpg

Arti dan Makna SILA Ke 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Pada umumnya nilai pancasila digali oleh nilai nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia termasuk nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Karena digali oleh nilai nilai luhur bangsa Indonesia pancasila mempunyai kekhasan dan kelebihan, sedangkan Prinsip keadilan yaitu berisi keharusan/tuntutan untuk bersesuaian dengan hakikat adil (Sunarjo Wreksosuharjo,2000:35).
Dengan sila ke lima ini, manusia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia.


Yang Tidak Sesuai dengan Sila dalam Pancasila

SILA ke 1 Ketuhanan Yang Maha Esa

http://2.bp.blogspot.com/-nl2Bxx0ToiY/Ug-iCprRlgI/AAAAAAAABJY/LMmch0tVyvw/s400/539696_10153119938560006_1196585630_n.jpg
Membakar Rumah Ibadah

Sila ke 2 Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

http://medan.radiosmartfm.com/thumbnail.php?file=img/demo_bbm_927967424.jpg&size=article_medium     

Rusuh yang tidak beradab


SILA ke 3 Persatuan Indonesia

http://statik.tempo.co/data/2013/05/17/id_185325/185325_620.jpg

Bersatu Lebih baik dari pada berserai didalam permusuhan


SILA ke 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebikjasanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRL_HlWiERsp3od3uWzvx-wXMIBDPfMXQWUgjk17BVLZezwCiWu
SILA Ke 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesiahttp://jrhendra.files.wordpress.com/2011/10/22.jpg?w=614

      Yang Sesuai dengan Sila dalam Pancasila
SILA ke 1 Ketuhanan Yang Maha Esa
http://images.harianjogja.com/2013/08/lintas-agama-antarafoto.jpg
Arti Sila Ketuhanan yang Maha ESA
Sila pertama dari Pancasila Dasar Negara NKRI adalah Ketahuan Yang Maha Esa. Kalimat pada sila pertama ini tidak lain menggunakan istilah dalam bahasa Sansekerta ataupun bahasa Pali. Banyak diantara kita yang salah paham mengartikan makna dari sila pertama ini. Baik dari sekolah dasar sampai sekolah menengah umum kita diajarkan bahwa arti dari Ketahuan Yang Maha Esa adalah Tuhan Yang Satu, atau Tuhan yang jumlahnya satu. Jika kita membahasnya dalam bahasa Sansekerta ataupun Pali, Ketahuan Yang Maha Esa bukanlah Tuhan yang bermakna satu.
Sila ke 2 Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBMv6JXxhMA0V6EqUsS1hRwR4q39V6Cq_r0nukPFCBNKJ5dbP02w
Arti Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab

Kemanusiaan yang berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang paling sempurna dari makhluk – makhluk yang diciptakan oleh Tuhan  Yang Maha Esa. Yang membedakan manusia dengan yang lainya adalah manusia dibekali akal dan pikiran untuk melakukan segala kegiatan. Oleh karena itulah manusia menjadi makhluk yang paling sempurna dari semua makhluk cipaanNya. Kata adil memiliki arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas ukuran / norma-norma yang obyektif, dan tidak subyektif, sehingga tidak sewenang-wenang.
Kata beradab berasal dari kata adab, yang memiliki arti budaya. Jadi adab mengandung arti berbudaya, yaitu sikap hidup, keputusan dan tindakan yang selalu dilandasi oleh nilai-nilai budaya, terutama norma – norma sosial dan kesusilaan / moral yang ada di masyarakat.SILA ke 3 Persatuan Indonesia
http://1.bp.blogspot.com/_CCG3eAeIzdI/S3IlvhqeGiI/AAAAAAAAAZY/VexiXaqNQfc/s400/Picture15.png
Pada pembukaan UUD 1945 ada bagian yang menuliskan “perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur ”. Sudah sangat jelas bahwa dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan Persatuan Indonesia sangat penting untuk menentukan keberhasilan rakyat indonesia. Persatuan adalah syarat mutlak keberhasilan untuk membangun suatu negara. Bahkan setelah merdeka pun, persatuan harus selalu dipupuk agar tercapai tujuan bersama rakyat indonesia. Oleh kerena itu pengertian Persatuan Indonesia sebagai hasil yaitu dalam wujud persatuan wilayah, bangsa, dan susunan negara, namun juga bersifat dinamis yaitu harus senantiasa dipelihara, dipupuk, dan dikembangkan.

SILA ke 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebikjasanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR8NtknwDIyBEXscxXdaKuzNs88kQktYV-FhCfpPEI6_tRCZgMM
arti dan makna Sila ke 4 yang akan kita bahas sebagai berikut :
1.       Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Secara sederhana, demokrasi yang melibatkan segenap bangsa dalam pemerintahan baik yang tergabung dalam pemerintahan dan kemudian adalah peran rakyat yang diutamakan.
2.    Pemusyawaratan. Artinya mengusahakan putusan secara bulat, dan sesudah itu diadakan tindakan bersama. Disini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan keputusan secara bulat. Bulat yang dimaksud adalah hasil yang mufakat, artinya keputusan itu diambil dengan kesepakatan bersama. Dengan demikian berarti bahwa penentu demokrasi yang berdasarkan pancasila adalah kebulatan mufakat sebagai hasil kebikjasanaan.Oleh karena itu kita ingin memperoleh hasil yang sebaik-baiknya didalam kehidupan bermasyarakat, maka hasil kebikjasanaan itu harus merupakan suatu nilai yang ditempatkan lebih dahulu.

SILA Ke 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

http://media.viva.co.id/thumbs2/2010/08/03/93838_warga-miskin-berebut-mendapatkan-paket-sembako-murah-_663_382.jpg

Arti dan Makna SILA Ke 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Pada umumnya nilai pancasila digali oleh nilai nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia termasuk nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Karena digali oleh nilai nilai luhur bangsa Indonesia pancasila mempunyai kekhasan dan kelebihan, sedangkan Prinsip keadilan yaitu berisi keharusan/tuntutan untuk bersesuaian dengan hakikat adil (Sunarjo Wreksosuharjo,2000:35).
Dengan sila ke lima ini, manusia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia.


Yang Tidak Sesuai dengan Sila dalam Pancasila

SILA ke 1 Ketuhanan Yang Maha Esa

http://2.bp.blogspot.com/-nl2Bxx0ToiY/Ug-iCprRlgI/AAAAAAAABJY/LMmch0tVyvw/s400/539696_10153119938560006_1196585630_n.jpg
Membakar Rumah Ibadah

Sila ke 2 Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

http://medan.radiosmartfm.com/thumbnail.php?file=img/demo_bbm_927967424.jpg&size=article_medium     

Rusuh yang tidak beradab


SILA ke 3 Persatuan Indonesia

http://statik.tempo.co/data/2013/05/17/id_185325/185325_620.jpg

Bersatu Lebih baik dari pada berserai didalam permusuhan


SILA ke 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebikjasanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRL_HlWiERsp3od3uWzvx-wXMIBDPfMXQWUgjk17BVLZezwCiWu
SILA Ke 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesiahttp://jrhendra.files.wordpress.com/2011/10/22.jpg?w=614
          


   http://4.bp.blogspot.com/-_D-xmkNanXE/Tu05uEPbSSI/AAAAAAAACNc/I7WnrNqRtWs/s320/Jiwa+yang+Berketuhanan.jpg
SILA 3
http://secangkirkatakita.files.wordpress.com/2014/01/cultural_diversity_by_bluebag1.jpg

http://stat.ks.kidsklik.com/statics/files/2011/03/1300830602342189270.jpg

http://stat.ks.kidsklik.com/statics/files/2011/03/13008308641560698643.jpg

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHTBHgkqvaHfxzvCkJ0yluxapDl_My8AGcvU7PNqYIUqCmOa88SILA KE 5

http://3.bp.blogspot.com/-UWKo5N_KGU0/UCHDCipWa4I/AAAAAAAAAFQ/yGfuBtIbMdA/s1600/DSCI0518.JPG


https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2XfFUuTlEqt1v3o2oMx2KPK9hcFMEgvSXTyZJOCHIZe42xBc0

http://media.viva.co.id/thumbs2/2010/08/03/93838_warga-miskin-berebut-mendapatkan-paket-sembako-murah-_663_382.jpg


https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRIEY05o_CHyRGui0dh21XEfzVj2qd4xX539m_ObgfLNtCzMgKFEg


SILA  KE 4
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR8NtknwDIyBEXscxXdaKuzNs88kQktYV-FhCfpPEI6_tRCZgMM


http://1.bp.blogspot.com/_CCG3eAeIzdI/S3IlvhqeGiI/AAAAAAAAAZY/VexiXaqNQfc/s400/Picture15.png

http://4.bp.blogspot.com/_AWzstQN1z_M/TT15tAY7EGI/AAAAAAAAACw/cpZKUhw4YfI/s1600/pansuscentury020310-4.jpg


https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR5BXPo0-Q8bERcAEBu0EYFGCf9kwQQan7lA1XGVWjwqzim2DwE


SILA KE 4

http://rehsos.kemsos.go.id/uploads/image/TIRA/xUPACARA2.gif.pagespeed.ic.wfLUAna3H4.jpg

http://3.bp.blogspot.com/-j7aoNmzzpkM/T1Bpge2qc1I/AAAAAAAAA5o/86aDSQorAYA/s1600/gbhal06.jpg
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQpIRDQhT1lup7MkObU6nKXwTjAkBn5zI_4RN776MSe7J7Um5KG

Sila ke 2

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRWJ8xeNrcLVtPfX6Lg8lj7oVwg3-4NwObYdowZ3w3xDMGnEvgS

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSiOUKp79x1pwXgzsN98MEDDnfwKI-FIuwWH93VrnslgYpR2OtjGA

Tidak ada komentar:

Posting Komentar